Napomena

Svi ugovori koji se mogu naći na ovoj stranici, ili se skinuti sa ove web stranice na računalo ili mobilni telefon, predstavljaju samo ogledne primjere ugovora tj. pravnih dokumenata i kao takvi se ne mogu smatrati gotovim modelima pravnih dokumenata. Upotreba bilo kojeg primjera pravnog dokumenta, ili njezinog dijela,  koji se mogu naći na ovoj web stranici je na vlastitu odgovornost. Autori i Primjeri-ugovora.com ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati upotrebom primjera pravnih dokumenata (ili njezinih dijelova).

Ne preporučuje se upotreba/kopiranje ovih ugovora sa ciljem izrade sličnih pravnih dokumenata. Svaki pravni slučaj je specifičan na samo sebi određen način te zbog toga izrada pravnih dokumenata treba biti prepuštena ovlaštenim osobama koje će znati pravilno upotrijebiti pravna pravila u izradi istih.

Svi ugovori i/ili dijelovi ugovora kao i svi ostali tekstovi koji su objavljeni na ovoj stranici su u vlasništvu autora tj stranice Primjeri-Ugovora.com. Svi ugovori tj. tekstovi i/ili dijelovi ugovora su slobodni za kopiranje i korištenje na drugim web stranicama i portalima ali samo u svojim neizmijenjenim oblicima (bez ikakvih prepravaka). U gore opisanom slučaju korištenja dijela i/ili cijelog ugovora potrebno je staviti referencu tj. link na stranicu Primjeri-ugovora.com odakle je tekst preuzet kao i navesti autora samog teksta.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.