Autorski ugovor

Vokalus Vokalić, Crvena ulica 88, Sisak, OIB:44553767546

i

Prži i Prodaj Records d.o.o. Žuta ulica 89, Sisak, OIB: 62132487698
zastupano od strane: Tanja Gvozdenić

sklopili su u Sisku 22.7.2011. godine

 

AUTORSKI UGOVOR

 

Članak 1.
Ovaj ugovor odnosi se na autorstvo kopiranja, umnožavanja te i slušanja ili gledanja zvuka i slike tehničkim putem.

Članak 2.
Ugovorne strane su suglasne da Prži i Prodaj Records d.o.o. ( u daljnjem tekstu: nakladnik) ima pravo snimiti audio-vizualni nastup Vokalus Vokalića (u daljnjem tekstu: izvođač) koji će se održati u Kazalište Broj 2, Žuta ulica 90, Sisak datuma 24.7.2011 godine.
Za organizaciju snimanja kao i za upotrebu odgovarajuće opreme je odgovoran nakladnik.
Sve troškove snimanja nastupa snosi nakladnik.

Članak 3.
Izvođač ima pravo na naknadu za snimanje nastupa iz članka 2 ovog ugovora.

Članak 4.
Nakladnik ima pravo snimljeni nastup tehnički i audio-vizualno obraditi radi kopiranja i umnožavanja na odgovarajuće nosače audio-vizualnoga materijala (cd, dvd, memorijske kartice i ostali nosači).
Nakladnik ima pravo izdavati nosače audio-vizualnoga materijala iz prethodnog stavka, u neograničenim količinama.

Članak 5.
Nakladnik ima pravo prodavati nosače audio-vizualnih materijala iz prethodnog članka, u navedenim zemljama: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora.

Članak 6.
Nakladnik ima pravo prodavati nosače audio-vizualnih materijala iz članka 4. u vremenu od 5 godina od datuma sklapanja ovog ugovora.
Mjesec dana prije isteka vremena iz prethodnog stavka ugovorne strane ovim putem ugovaraju sastanak na kojem će pregovarati o nastavku suradnje.
Sve pojedinosti o sastanku ugovorne strane će se naknadno dogovoriti.

Članak 7..
Nakladnik će izvođaču platiti naknadu u iznosu od 9% prodajne cijene svake jedinice nosača audio-vizualnoga materijala tj. nastupa iz članka 2 ovog ugovora.

Članak 8.
Nakladnik se obvezuje platiti ukupni iznos naknada iz prethodnog članka izvođaču do 15 dana nakon početka svakog neparnog mjeseca za prethodno razdoblje.
Nakladnik će iznos iz prethodnog stavka uplaćivati na žiro račun izvođača br. 12342321243435 koji se vodi kod Pomorske banke.
Nakladnik se obvezuje platiti sva davanja na osnovi poreza kao i sva ostala davanja prema državi/ama koja mogu proizaći iz ovog ugovora.

Članak 9.
Ugovorne strane su suglasne da nakladnik nema pravo ustupiti licencu bilo kojem drugom nakladniku.

Članak 10.
Nakladnik ima pravo samostalno odlučivati o načinu reklamiranja, kao i vizualnih rješenja omota audio-vizualnih materijala iz članka 4.
Nakladnik se obvezuje da će uvijek navoditi ime izvođača na omotima iz prethodnog stavka.

Članak 11.
Svaki eventualni spor glede primjene prava i obveza preuzetih ovim Ugovorom, ugovorne strane će nastojati prvenstveno riješiti sporazumno, a ako to ne bude moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Sisku.

Članak 12.
Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze što proizlaze iz ovog Ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa.

.

Primjeri ugovora

.

Podijelite ovo sa prijateljima:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.