Usluge

 

Ovdje možete naći primjere ugovora koji su svojom tematikom vezani za pitanja usluga:

1. Autorski ugovor
(ugovor o snimanju nastupa i naknadnoj distribuciji materijala)

2.  Ugovor o djelu

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Comments are closed.